R.M.I. Global Logistic Services besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, het kan echter voor komen dat de informatie die hier gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde teksten of illustraties van deze website opslaan, openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

What is a Cookie?

A cookie is a message given to a web browser by a Web server. The message is then stored by the browser in a text file called cookie.txt. Each time the browser requests a page from the server, this message is sent back. A cookie's main objective is to identify users and personalise their visit by customising web pages for them for example by welcoming them by name next time they visit the same site. A site using cookies will usually invite you to provide personal information such as your name, e-mail address and interests.

Google Analytics

This site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

Learn more about Cookies & Google Analytics